RUT

 Välj och känn dig för! Vi förmedlar personal som arbetar som egenanställda och är inskrivna och får betalt i god laglig ordning enligt Sveriges regelverk. (via CoolCompany). Det ligger i allas intresse att söka ett win – win för alla parter.  Personalen sätter själv sitt pris och du som kund väljer vad du vill betala och vem du vill anlita. 

Behöver du hjälp med dator, skriva i papper, språkhjälp. Enklare administrativa tjänster, vi har personer i vårt nätverk som är utbildade och intresserade av att jobba som frilansare och hjälpa dig. De tar sitt arvode, du betalar endast hälften av deras arbetstimme om du är berättigat till Rutavdrag.

Snöskottning och diverse tjänster runt hemmet. Välkommen att använda våra tjänster!

 

KuliosaKuriosa limited är en brobyggare mellan egenanställd och kund. Det som ger dig som kund trygghet är att KuliosaKuriosa limited har personal som är seriösa och duktiga, de arbetar i egen regi men blir fortutbildade i god anda för att på bästa sätt kunna ge en bra trygg tjänst till dig som kund.