Vad

En Filial, ett kontor i Stockholm där vi verkar under namnet KuliosaKuriosa Limited. Företaget är registrerat i London där det ligger vilande. Företaget verkar i Sverige och är registrerat med organisations nummer 516411-8779. Vi har valt att arbeta på det sättet för att kunna expandera och starta upp fler KuliosaKuriosa Filialer i Europa och Världen snabbt när tiden är mogen. Vårt mål med KuliosaKuriosa Limited verkar för att förbättra kommunikationen samt bygga broar och skapa bättre förutsättningar för fler inom ramen för alternativ ekonomi, sidoinkomst, passiv inkomst, investeringar och större förståelse får hur och vad den fjärde industri revolutionen kommer påverka vår vardag och vad vi människor kan göra för att säkra vår morgondag samt skapa fler arbeten.

Vi utvecklar och utbildar genom Coaching och Mastermind. Vi anordnar även kostnadsfria presentationer av Företag som arbetar i det nya operativa systemet på Strandvägen 67 Stockholm på torsdagar kl 18 00 Våra bokningar görs på en Bokningskanal HÄR

Vi skapar Event och arbetar inom kulturen i olika former, vi förmedlar arbeten för artister och kulturens aktörer genom att vi arbetar i projekt form där all inblandad personal arbetar som egenanställda i Cool Company (som är ansvarig arbetsgivare under våra projekt). I samverkan med den ideella organisationen Bbeabridge International som verkar för att bygga broar och förbättra situationen för unga.

KuliosaKuriosa Limited förmedlar arbeten till personer som önskar arbeta inom ramen för RUT arbeten tryck HÄR

KuliosaKuriosa Limited i samverkan med företaget Cool Company ger personer som önskar arbeta tillfälligt eller långsiktigt möjligheten att legalt arbeta gentemot kund inom Rutarbeten som städ, service och alla därmed förenliga arbeten. Kunden betalar KuliosaKuriosa Limited, som i sin tur betalar Cool Company som betalar arbetaren inom 24 timmar.

Cool Company tar 3% var för att förmedla arbeten. (summan dras av på det fakturerade beloppet)

KuliosaKuriosa Limited är ett företag som växer med efterfrågan. Ju fler som använder KuliosaKuriosa Limited ju fler kommer in i arbeten, fler lär sig hur den nya tiden kommer te sig, fler kommer utbilda sig till Coacher, fler kommer bli ambassadörer och sprida oss till andra.

Kuliosa Kuriosa Limited kommer göra som är brukligt i IT värden, växa med User experience, ser vi att det kommer in fler medlemmar så startar vi upp Kursgård, ser vi att vi börjar få in ekonomi så köper vi in en van. Ser vi behov av teknisk utrustning så inköps det i den takt vi ökar vår expansion.

KuliosaKuriosa Limited ägs av finans företaget KuliosaKuriosa invest Limited med organisations nummer 516408-9251 som är registrerat i London men ligger vilande där. Företaget är registrerat i Sverige och verkar för att förmedla information och kunskap inom ramen för investeringar. Vi arbetar endast med reglerade licensierade finansbolag som har tillstånd från Finans inspektionen. Vi tar ingen kostnad för våra tjänster och vi ger inte heller råd i hur att spekulera. Vi förmedlar endast utbildning genom Coaching inom ramen för modern ekonomi och visar upp enkla sidor och forum som www.investing.com exempelvis. Vi har en webbsida som heter Cooloreko.

Vi synliggör nya moderna vägar att skapa 100% passiv inkomst i samverkan med Lyconet och entreprenörer på Strandvägen 67 i Stockholm vid avtalad tid. (Mobil 0760544974)

Företaget är ett komplement till medlemmar och intressenter som önskar veta mer om vad och hur ny och gammal ekonomi ser ut som den gör.

VARFÖR

Fler och fler människor förlorar arbeten på grund av AI.  I Sverige behöver vi fler entreprenörer samt lära oss hur vi ska fungera med system som egen anställning och att nätverka med fler. Svenskar är högt belånade och kan utsättas för en svår situation om en eller två i hushållet skulle förlora sitt fasta arbete.

KuliosaKuriosa Invest Limited utbildar våra medlemmar i kunskaper runt investeringar.

KuliosaKuriosa Limited utbildar alla som önskar lära sig mer om modern ekonomi,  passiv inkomst och sidoinkomst. KuliosaKuriosaLimited utbildar, coachar och samtalar om nätverkande och förklarar hur och varför, vi  samarbetar med fler företag som redan arbetar i nya operativa system. Förmedlar arbeten inom Rut som en förebyggande åtgärd då många människor troligtvis kommer förlora arbeten när den fjärde industri revolutionen slår till på allvar.

Plattformen KuliosaKuriosa Limited sammankopplar även Coacher med andra legala och stabila företag inom inom Hälsa och Social Ekonomi för att handfast och enkelt hjälpa fler att våga nätverka både lokalt och internationellt och globalt. (Vi förmedlar och visar var de finns men vi hänvisar endast till Stabila företag och som är rankade A+ AA eller AAA på grund av att många företag i dag försvinner lika fort som de kom upp)

Personer som är “Medlemmar” och inskrivna i vår plattform KuliosaKuriosa Invest Limited eller som är medlem genom den ideella föreningen Bbeabridge International eller Klubb Vida Sana  eller är ambassadörer får tillgång till våra kurser anordnade av KuliosaKuriosa invest Limited.  (Vi kommer inom kort ha våra medlems registreringar genom www.membit.se)

MEDLEM får ta del av utbildningar och de medlems erbjudande i form av ekonomisk reducering samt delta i vissa kostnadsfria kurser. Som medlem får du information och tillgänglighet till sektorn RUT arbete som förmedlas på medlemsforum och sidor.  Se vår bokingskanal HÄR

KuliosaKuriosa Limited Skapar projektet,  alla som arbetar i projektet får betalt och är under projektet, anställda av Cool Company som egenanställda. 

KuliosaKuriosa Invest Limited  fakturerade beloppet som kostnad för projektet och Cool Company tar 3% i avgift av den fakturerade summan för Projektet, utöver de 5,85% som alla betalar i administrationskostnader för att få använda CoolCompanys tjänster. 

KuliosaKuriosa Limited tar inte betalt för att förmedla tjänster utan är en brobyggare för att fler ska våga och kunna arbeta utanför “boxen”.  KuliosaKuriosa ger material som alla kan använda för att hitta arbeten inom ramen för Rutarbete. All information om temat finns på våra slutna grupper för medlemmar i vår gemenskap. När du registrerar dig som betald medlem så får du en inbjudan att gå med våra medlemsgrupper där du hittar all relevant information.

Välkommen!