VARFÖR

På grund av Den Fjärde Industri Revolutionen!

Vad har du för plan för dig och din familj när en Robot tar över ditt arbete?

Tiden har förändrats och ingen vet med säkerhet hur det hela kommer arta sig, men vad man vet är att det är bra att säkra sina inkomster genom att fördela dem på flera inkomst källor. 

Vad har du och de dina för alternativa vägar till inkomst i dag? Vad vet du om sidoinkomst, passiv inkomst, nätverkande, och personlig marknadsföring, IT, ED Tech, har du en hemsida? Har du försäljning på internet?

Vi utbildar och Coachar våra medlemmar utöver att vi även ger dem som önskar verktyg för att kunna ha sidoinkomst och förstå den nya moderna ekonomin bättre. 

När en revolution kommer är det ingen som kan stoppa den, vi har haft fler revolutioner tidigare. Det som gör den fjärde industri revolutionen så märkvärdig är att den kommer gå så fort. Människor kommer inte hinna med att ställa om. Det är skälet till att KuliosaKuriosa Limited vill finnas redo att erbjuda många en lösning tills vi människor har hittat en alternativ metod för inkomst. 

Den första industri revolutionen sägs ha kommit när ångmaskinen uppfanns och började användas. Vi behövde inte längre djur för att driva saker framåt. Många ansåg revolutionen farlig, onödig inte trovärdig etc, Den kom i slutet av 1800 talet. Det dröjde fram till 1914 då den andra industri revolutionen kom fram. Elektriciteten, allt upprepade sig, många var positiva till förändringen men de flesta behövde lång tid innan de började använda glödlampor och den ny tekniken som fanns tillhands. Den tredje industri revolutionen startade på allvar 1980 med datorernas intrång. Det handlade om kommunikations revolution. Kärnkraftverken blev tvungen att ha en omedelbar kontakt kanal. Läkarna uppfattade snabbt vikten av datorn, studenterna tätt därefter och sen var vi i full gång med mobiler, Facebook och alla typer av kommunikations kanaler.  

Varför den fjärde industri revolutionen är så annorlunda är på grund av att vi har nu gett maskiner rätten att ge order till en annan maskin utan tillfrågan av en människa. Maskiner sover aldrig, de arbetar 24/7. Samma utveckling som har hänt innan de tidigare revolutionerna var “klara”, vilket i alla fall involverade en lång tidsperiod kommer i den aktuella revolutionen vara klar inom loppet av 8, 10, 12 år. Det betyder att 65% av alla arbeten som människor gör idag kommer inte finnas tillhands. 

KuliosaKuriosa Limited och vi som finns i en plattform som nätverkar och samverkar vill inte annat än att just du tittar själv. Du behöver inte tro oss. Har vi bidragit till att du tittar efter själv och börjar förbereda dig så har vi dragit vårt strå till stacken. Vill du samverka med oss och uppdatera dig tillsammans med oss i vår plattform så välkomnar vi dig som medlem i vår gemenskap.  Välkommen! 

Annars tackar vi för ditt intresse och tid och finns det något vi kan göra för dig i vår gemenskap så skicka gärna ett mail eller en förfrågan, angenämt!

Vänligen Hannika Oberg, Vd för Kuliosa Kuriosa Limited, Kuliosa Kuriosa invest Limited.

Se gärna min hemsida www.hannikaoberg.com

Du kan även titta på www.hannikaoberg.org